Dronefotograf i Jylland

'Keep Momentum'

... og de syv små lavpraktiske råd, der bidrager til en bæredygtig turismeudvikling

Hvis der er én vækststrategi med store armbevægelser der har noget at have ambitionerne i, så er det VisitAarhus’ vækststrategi ‘Keep Momentum’. Aarhus har igennem det sidste årti vist Danmark- og resten af verden at de er værd at skue mod, når der skal planlægges kulturrejse, kongres eller et stop på backpackerrejsen. 

Fra 2011 til 2016 voksede overnatningerne i Aarhusiansk turisme med massive 63 pct. - en stigning fra 672.000 i 2011 til 1.096.000 i 2016 (se billede nedenfor), og det har skabt både omtale, arbejdspladser og en utrolig sult efter mere fra byens mange turismeaktører. Flere gæster i byen betyder også en større belægning på hoteller, restauranter og dermed også en større indkomst hos aktørerne.

Selvom at COVID-19 desværre har fået stukket kæppen godt og grundigt i hjulet på mange rejseplaner, så er flere rejser en uundgåelig del af den globale udvikling nu til dags. Der findes nemlig langt flere mennesker – specielt i Asien – der får indkomster, der muliggør rejser. Den øget velstand og vores længere levetid leder efterspørgslen fra produkter over mod oplevelser. Flere rejser betyder, at forbrugerne søger nye rejsemål, når de har besøgt de store og kendte destinationer, hvilket er godt nyt for en by som Aarhus.

Derudover skaber digitalisering muligheder for større synlighed, lettere rejsemuligheder og nye rejsetilbud – eksempelvis på deleøkonomiske platforme som AirBnB, der virkelig er blevet populært over de seneste år. Nye og mere effektive flytyper betyder at oversøiske flyforbindelser, så småt er på vej ind i markedet - og det er noget som Aarhus potentielt set kan vinde utroligt mange nye gæster på. 

For Aarhus’ procentvise vækst (tabel ovenfor) er faktisk den højeste i hele Skandinavien - også hvis man tager hovedstæderne med, hvilket betyder at Aarhus som rejsedestination bliver mere og mere normalt. 

VisitAarhus' Otte Pejlemærker

Ambitionerne for Aarhusiansk turisme sejler i høj sø, og derfor er der fra VisitAarhus’ side opsat otte pejlemærker for 2025, der skal sikre at byen- og dets mange aktørerne ender i den rigtige havn (som selvfølgelig er Aarhus Havn).

Drone billede i Aarhus

1

Turismeindsatsen

Vi fordobler turismen i Aarhus. Fra ca. 1 mio. overnatninger i 2015 til ca. 2 mio. overnatninger i 2025.

2

International Tiltrækning

Vi øger andelen af internationale gæster.
Fra de nuværende 29 procent til 40 procent i 2025.


3

Kongresser

Vi fordobler kongresforretningen.
Fra de nuværende ca. 1 mia. kr. til ca. 2 mia. kr. i 2025.

4

Internationale Hoteller

Vi styrker hotelscenens internationale approach.
Etablering af yderligere fem internationale hotelbrands frem mod 2025.

Drone billede fra Aarhus

5

Flere Flyforbindelser

Vi styrker den internationale sammenhængskraft.
Udvidelse fra de nuværende 13 direkte flyforbindelser til internationale byer til op mod 20.


6

Bæredygtighed

Vi styrker Aarhus’ brand. Aarhus er kendt og anerkendt i hele Nordeuropa som en attraktiv og bæredygtig by. Nu er opgaven at konsolidere dette fundament frem mod 2025.

7

Aarhus som Markedsplads

Vi kæder byen og regionen tættere sammen. Øst/Midtjylland skal i endnu højere grad være én stor markedsplads med Aarhus som vital værdiskaber for hele regionen.

8

En del af noget større

Vi kæder byen og Danmark tættere sammen.
Aarhus er som Danmarks eneste second city en central søjle i den nationale turisme- og vækststrategi. Danmark er en lille destination med risiko for ikke at have kritisk masse, og med få bymæssige kraftcentre. Derfor skal Aarhus systematisk tænkes ind i de nationale strategier.

Must-Win Battles - og hvordan du kan bidrage til væksten

Når de otte pejlemærker er endestationen for turismeindsatsen må der også være et søkort et sted, der viser hvor kræfterne skal lægges for at komme derhen - de er med, der er syv styks, de rækker til 2021 og de kaldes for must-win battles. 


Vindes disse kampe vil Aarhus kunne skabe et fundament for vækst der er en hovedstad værdig - desværre kommer pejlemærkerne og disse syv must-win battles uden lavpraktiske forslag til hvad aktører og andre ildsjæle selv kan gøre for at bidrage til væksten - så dem får du selvfølgelig herunder.


1. Vi skal samle turismekræfterne Hvordan du kan bidrage til væksten
VisitAarhus og strategiske partnere har igennem de senere par år arbejdet på at få form- og facon på markedsføringen af Aarhus’ kerneforretninger der er; city-breaks, cruises, møder og kongresser. 

For VisitAarhus betyder det at de forsat vil arbejde på at udvikle fælles platforme, kampagner og partnerskaber med relevante aktører i byen der skal sikre at turismeindsatsen i Aarhus er optimeret- og koordineret.

Interne samarbejdsaftaler mellem lokale oplevelsesudbydere kan være med til at skabe den røde autencitets-tråd som mange gæster besøger Danmark for at opleve. 

Lokale B2B aftaler mellem aktører kan også være med til at øge værdien af hver enkelt gæst og sikre at de lægger pengene hos en lokal aktør og ikke en større international kæde. Derfor bør aktører samarbejde med andre for at kvalitetssikre gæstens besøg, højne gæsteservicen og sikre det højeste økonomiske udbytte igennem partnerskaberne. 
2. Vi skal tænde nye ledestjernerHvordan du kan bidrage til væksten
Lægger vægt på at kulturhovedstadsåret samlede kræfterne i kulturlivet og at netop en samling af interesse-kræfter gavnede byen utroligt meget - en læring vi skal tage med videre, Aarhus kan- og har godt af at løfte opgaver i fælleskab, som vi gjorde med kulturhovedstadsåret - det samlede kræfter og skabte en international gennemslagskraft. Kulturhovedstadsåret gjorde os klogere på gæsternes og internationale mediers opfattelse af Aarhus. 

Koger vi det ind til benet handler det om at Aarhus har en unik livsstilskultur med en global appeal, båret af et stærkt lokalt engagement i udviklingen af vores by - og det skal vi blive ved med at have. Derfor vil VisitAarhus forsat udvikle ideer, og skabe opbakning til de næste ledestjerner i Aarhus.


Handler det derfor om konstant at vise at Aarhus kan rumme meget mere end bare Aarhusianerne. Aktører indenfor hotel- fly- oplevelse- eller rejsebranchen er nød til at lægge tryk på at Aarhus er en international by med rigeligt viden- og erfaring indenfor international turismetilkomst.Dette kan opnåes igennem nationale-og internationale samarbejdsaftaler med rejsebureauer, hoteller eller oplevelsesudbydere og igennem en koordineret lokal indsats der inddrager udefrakommende og bunder ud i frivillighed/mangfoldighed. 
3. Vi skal vækste som international kongresby
Hvordan du kan bidrage til væksten
Aarhus ligger på 72. pladsen over de mest anvendte kongresbyer i verden. Det skaber muligheder- og ansvar for en forsat bæredygtig udvikling.

Aarhus skal have større kongreskapacitet, bedre faglige kongres-kompetencer og så skal vi forsat brande Aarhus som et attraktivt sted at få inspiration, skabe forretning og opbygge relationer. Den fremtidige vækst skal tage udgangspunkt i tre parametre; Øget Kapacitet, Investeringer i Viden og et stærkere brand


Giver det virkelig god mening at selv tage udgangspunkt i de tre parametre og lægge sig i opmærksomheds-slipstrømmen af kulturhovedstadsåret. Erhvervsverden har fået øjnene op for Aarhus som et godt sted at indhente inspiration, lave forretning og opbygge relationer, og det kan aktører i byen tjene mange penge på.  

Med strategiske kongres/konference-partnerskaber kan udbydere beværte større arrangementer, og med lokale vidensindspark i form af oplæg, cases eller andet fra fagpersoner/studier kan aktører yderligere opbygge Aarhus-regionens faglige tyngde og brand som videnscenter. Disse partnerskaber kan med fordel strikkes sammen med punkt 1, så det lokale udbytte bliver størst muligt. 


4. Vi skal ‘connecte' AarhusHvordan du kan bidrage til væksten
Aarhus er ikke en af de nemmeste- eller billigste second cities at komme til - og det skal Aarhus have gjort noget ved for at øge vores internationale tiltrækningskræft.

Aktører i området bør derfor allerede begynde at overveje hvordan de igennem deres markedsføring kan være med til at øge den internationale tiltrækningskræft.

En etablering af flere flyruter og nemmere adgang til Aarhus og omegn vil være med til at fremme Aarhusiansk erhvervslivs adgang til det internationale marked (og vice versa), fremme international turisme og selvfølgelig skabe et stærkere grundlag for at tiltrække udenlandske virksomheder og arbejdskraft til byen. 

Er det værd at overveje hvor din service/forretning/produkt passer ind. Selvom det primært er Aarhus Kommune og andre offentlige parter der kommer til at stå for ruteudviklingen, så er det op til aktørerne i Aarhus at sørge for at gøre Aarhus så attraktiv som overhovedet muligt for udefrakommende.

5. Vi skal fastholde og udvikle gæsteservicen - the Aarhus way
Hvordan du kan bidrage til væksten
Aarhus har en helt unik tilgang til gæsteservice når man sammenligner med andre second-citites, og det er den gode stil Aarhus skal blive ved med at dyrke i de kommende år.

Derudover skal der sættes et større fokus på frivillighed, tilgængelighed og digital gæsteservice - da det i høj grad vil bidrage til relationsopbygning mellem gæst og by, og skabe en mere bæredygtig turismeudvikling.


Er det essentielt at overveje hvordan man kan bidrage til frivilligheden og ligeledes overveje om man yder den bedst mulige digitale gæsteservice. 


Aarhus har igennem kulturhovedstadsåret fået enormt meget ros for ReThinkers, et frivillignetværk i bestående af alt fra unge til gamle. Fundamentet for ReThinkers er en utrolig stærk følelse af lokal identitet, fællesskab og tilhørsforhold - og her bør du som aktør finde ud af hvor din plads er- og hvad din rolle kan være.Ligeledes bør aktører gøre sin del for at sikre en god og naturlig gæsteservice, dette indebærer vidensdeling fra egne erhverv til andre lokale aktører/aktivteter - det kan bl.a. gøres igennem flyers, QR koder, sociale medier, samarbejdsaftaler med rabatter. Derudover bør aktører gøre sin del for at sikre store digital gennemsigtighed, så potentielle gæster kan få alle de informationer (både tekst & visuelle) de overhovedet kunne drømme om før de besøger. 

6. Vi skal skabe en regional markedsplads med Aarhus som værdiskaber
Hvordan du kan bidrage til væksten
Styrker Aarhus sin position som en international destination skal resultaterne kunne mærkes i hele Midt- og Østjylland.

Derfor skal der sættes fokus på fælles branding, markedsføringsplatforme, strategiske partnerskaber og større/bedre dataanvendelse.
Handler det i høj grad om at lede gæsterne rundt på destinationen og ikke ‘bare’ holde dem i byen. Selvom mange turister er en god ting for pengekassen, er overturisme det stik modsatte og giver både lokale og gæster en dårlig oplevelse. Samlet set vil det styrke turismens værdiskabelse i hele Midt- og Østjylland at brede turismen ud fra bare Aarhus. 


En god måde aktører kan lede gæster ud af byen på, er ved at lave aftaler med andre oplevelsesudbydere i omegnen som komplimenterer dit erhverv og guide gæsterne mod de oplevelser - sådan tager du både teten som ekspertrådgiver og øger din egen gæsteservice. For de gæster der takker ja og tager afsted, vil de højest sandsynligt få en god oplevelse og dermed have større chancer for at komme igen. 

7. Vi skal markedsføring Aarhus Strategisk og bredt
Hvordan du kan bidrage til væksten
Indsatsen for at markedsføre Aarhus bredere – og ud over turismen – kaldes for integreret city marketing. 

Det store arbejde i de seks foregående punkter skal selvfølgelig gøre det nemmere at udvikle Aarhus og de ‘ikke-turisme-relateret’ virksomheder i byen også. Derfor bør der kigges på en optimering af Aarhus’ integreret city marketing, for derigennem kan aktørerne udnytte ressourcer mere effektivt. 

Der sættes specielt fokus på at skabe gode- og vedvarende integreret city marketingsløsninger indenfor:
 - Positioneringen af Aarhus i internationale og sociale medier 
 - Tiltrækningen af møder og kongresser til Aarhus
 - Tiltrækningen af interessante hotel- og oplevelsesprodukter
 - Gæsteservice
Handler det punkt udelukkende om at finde ud af hvor dit erhverv passer ind. Hvis du er et turismeaktuelt erhverv bør du søge mod at ‘hjælpe’ nogle af de aktører der ikke er turismedrevet.

Er du hotel- eller konferenceejer bør du søge mod til at tiltrække flere internationale gæster, måske igennem samarbejde med andre internationale kæder?

Er du et serviceorgan kunne din nøgleopgave være at sikre at andre erhvervsdrivende ved- og forholder sig til 101’ere indenfor god gæsteservice og så videre.

Summa Summarum

Aarhus er en by der har bevist at vi kan konkurrere om gæster med de største fisk i havet hvis vi løfter i fællesskab, og nu skal der løftes igen - gøres der intet for at vinde disse fremtidige rejsende- og erhvervsgæster tager de bare et andet sted hen - og det ville skade jobskabelsen, indkomsten, internationaliteten og mangfoldigheden af Aarhus.

Brænder du inde med spørgsmål

... eller vil du gerne have et uforpligtende tilbud? 

Så er du meget velkommen til at udfylde formulaen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Du kan se priser her

8000 Aarhus C, Danmark - Tlf: 60 21 99 50 - Mail: rr@rtrosenberg.dk - CVR: 38871250