Dronefotograf i Jylland

'Keep Momentum'

... og de syv små lavpraktiske råd, der bidrager til en bæredygtig turismeudvikling

Hvis der er én vækststrategi med store armbevægelser, der har noget at have ambitionerne i, så er det VisitAarhus’ vækststrategi ‘Keep Momentum’. Aarhus har igennem det seneste årti vist Danmark og resten af verden, at det er en by, som er værd at skue mod, når der skal planlægges kulturrejser, kongresser eller et stop på backpackerrejsen. Og det bliver kun tydeliggjort af ’Keep Momentum’.

Fra 2011 til 2016 voksede antallet af overnatninger i aarhusiansk turisme med hele 63 pct. – det er en stigning fra 672.000 i 2011 til 1.096.000 i 2016 (se billede nedenfor). Det har skabt både omtale, arbejdspladser og en stor sult efter mere fra byens mange turismeaktører. Flere gæster i byen betyder også en større belægning på hoteller og restauranter og dermed også en større indkomst hos aktørerne.

Selvom COVID-19 desværre har fået stukket kæppen godt og grundigt i hjulet på mange rejseplaner, så er flere rejser en uundgåelig del af den globale udvikling nu til dags. 

Der er nemlig et stigende antal mennesker – specielt i Asien – der får indkomster, der muliggør rejser. Den øgede velstand og vores længere levetid leder efterspørgslen fra produkter over mod oplevelser. Flere rejser betyder, at forbrugerne søger nye rejsemål, når de har besøgt de store og kendte destinationer, hvilket er godt nyt for en by som Aarhus.

Derudover skaber digitaliseringen mulighed for større synlighed, lettere tilgængelighed og nye rejsetilbud – eksempelvis på deleøkonomiske platforme som Airbnb, der virkelig er blevet populært i de senere år. Nye og mere effektive flytyper betyder, at oversøiske flyforbindelser så småt er på vej ind i markedet – og det er noget, som Aarhus potentielt kan vinde rigtig mange nye gæster på. 

For Aarhus’ procentvise vækst (tabel ovenfor) er faktisk den højeste i hele Skandinavien – også hvis man tager hovedstæderne med – hvilket betyder, at flere og flere vælger Aarhus som rejsedestination. 

VisitAarhus' Otte Pejlemærker

Ambitionerne for aarhusiansk turisme er høje, og derfor indeholder ’Keep Momentum’ otte pejlemærker for 2025, der skal sikre, at Aarhus og dens mange aktører ender i den rigtige havn (som selvfølgelig er Aarhus Havn).

Drone billede i Aarhus

1

Turismeindsatsen

Vi fordobler turismen i Aarhus. Fra ca. 1 mio. overnatninger i 2015 til ca. 2 mio. overnatninger i 2025.

2

International Tiltrækning

Vi øger andelen af internationale gæster.
Fra de nuværende 29 procent til 40 procent i 2025.


3

Kongresser

Vi fordobler kongresforretningen.
Fra de nuværende ca. 1 mia. kr. til ca. 2 mia. kr. i 2025.

4

Internationale Hoteller

Vi styrker hotelscenens internationale approach.
Etablering af yderligere fem internationale hotelbrands frem mod 2025.

Drone billede fra Aarhus

5

Flere Flyforbindelser

Vi styrker den internationale sammenhængskraft.
Udvidelse fra de nuværende 13 direkte flyforbindelser til internationale byer til op mod 20.


6

Bæredygtighed

Vi styrker Aarhus’ brand. Aarhus er kendt og anerkendt i hele Nordeuropa som en attraktiv og bæredygtig by. Nu er opgaven at konsolidere dette fundament frem mod 2025.

7

Aarhus som Markedsplads

Vi kæder byen og regionen tættere sammen. Øst/Midtjylland skal i endnu højere grad være én stor markedsplads med Aarhus som vital værdiskaber for hele regionen.

8

En del af noget større

Vi kæder byen og Danmark tættere sammen.
Aarhus er som Danmarks eneste second city en central søjle i den nationale turisme- og vækststrategi. Danmark er en lille destination med risiko for ikke at have kritisk masse, og med få bymæssige kraftcentre. Derfor skal Aarhus systematisk tænkes ind i de nationale strategier.

Must-Win Battles - og hvordan du kan bidrage til væksten

Eftersom de otte pejlemærker er målet for turismeindsatsen i ’Keep Momentum’, må der også være et søkort et sted, der viser, hvor kræfterne skal lægges for at komme derhen – dét søkort indeholder syv punkter, som rækker til 2021, og de kaldes for must-win-battles.

Vindes disse kampe, vil Aarhus kunne skabe et fundament for vækst, der er selv en hovedstad værdig. Desværre kommer pejlemærkerne og disse syv must-win-battles uden lavpraktiske forslag til, hvad aktører og andre ildsjæle selv kan gøre for at bidrage til væksten – så dem får du selvfølgelig herunder.

1. Vi skal samle turismekræfterne Hvordan du kan bidrage til væksten
VisitAarhus og strategiske partnere har igennem de seneste år arbejdet på at få form og facon på markedsføringen af Aarhus’ kerneforretninger. Der har især været fokus på city-breaks, cruises, møder og kongresser.

VisitAarhus vil fortsat arbejde på at udvikle fælles platforme, kampagner og partnerskaber med relevante aktører i byen, der skal sikre, at turismeindsatsen i Aarhus er både optimeret og godt koordineret.

Interne samarbejdsaftaler mellem lokale oplevelsesudbydere kan være med til at skabe den røde autenticitetstråd, som mange gæster besøger Danmark for at opleve. 

Lokale B2B-aftaler mellem aktører kan også være med til at øge værdien af hver enkelt gæst og sikre, at de lægger pengene hos en lokal aktør og ikke hos en større international kæde. Derfor bør aktører samarbejde med andre for at kvalitetssikre gæstens besøg, højne gæsteservicen og sikre det højeste økonomiske udbytte igennem partnerskaberne. 

2. Vi skal tænde nye ledestjernerHvordan du kan bidrage til væksten
Der lægges vægt på, at kulturhovedstadsåret samlede kræfter i kulturlivet, hvilket gavnede byen utroligt meget, og det er en læring, vi skal tage med videre, Aarhus kan og har godt af at løfte opgaver i fællesskab, som vi gjorde det med kulturhovedstadsåret, hvor byen opnåede en international gennemslagskraft. Samtidig gjorde kulturhovedstadsåret os klogere på gæsternes og internationale mediers opfattelse af Aarhus. 

Koger vi det ind til benet, handler det om, at Aarhus har en unik livsstilskultur med en global appeal, som er båret af et stærkt lokalt engagement i udviklingen af vores by – og det skal vi blive ved med at have. Derfor vil VisitAarhus fortsat udvikle ideer og skabe opbakning til de næste ledestjerner i Aarhus.

Det handler derfor om konstant at vise, at Aarhus kan rumme meget mere end bare aarhusianerne. Aktører inden for hotel-, fly-, oplevelses- eller rejsebranchen er nødt til at lægge tryk på, at Aarhus er en international by med rigelig viden og erfaring inden for international turisme.

Dette kan opnås igennem nationale og internationale samarbejdsaftaler med rejsebureauer, hoteller eller oplevelsesudbydere og igennem en koordineret lokal indsats, der inddrager udefrakommende og frivillighed/mangfoldighed.
3. Vi skal vækste som international kongresby
Hvordan du kan bidrage til væksten
Aarhus ligger på 72.-pladsen over de mest anvendte kongresbyer i verden. Det skaber muligheder, men også ansvar for en fortsat bæredygtig udvikling.

Aarhus skal have større kongreskapacitet, bedre faglige kongreskompetencer, og så skal vi fortsat brande Aarhus som et attraktivt sted at få inspiration, skabe forretning og opbygge relationer. Den fremtidige vækst skal tage udgangspunkt i tre parametre; øget kapacitet, investeringer i viden og et stærkere brand.

Det giver rigtig god mening selv at tage udgangspunkt i de tre parametre og lægge sig i slipstrømmen af opmærksomheden gennem kulturhovedstadsåret. Erhvervsverdenen har fået øjnene op for Aarhus som et godt sted at indhente inspiration, lave forretning og opbygge relationer, og det kan aktører i byen tjene mange penge på.  

Med strategiske kongres-/konferencepartnerskaber kan udbydere beværte større arrangementer, og med lokale vidensindspark i form af oplæg, cases eller andet fra fagpersoner eller studier kan aktører yderligere opbygge Aarhus-regionens faglige tyngde og brand som videnscenter. Disse partnerskaber kan med fordel strikkes sammen med punkt 1, så det lokale udbytte bliver størst muligt. 

4. Vi skal ‘connecte' AarhusHvordan du kan bidrage til væksten
Aarhus er ikke en af de nemmeste eller billigste second cities at komme til – og det skal der gøres noget ved for at øge den internationale tiltrækningskraft.

Aktører i området bør derfor allerede begynde at overveje, hvordan de igennem deres markedsføring kan være med til at øge den internationale tiltrækningskraft.

En etablering af flere flyruter og nemmere adgang til Aarhus og omegn vil være med til at fremme aarhusiansk erhvervslivs adgang til det internationale marked (og vice versa), fremme international turisme og selvfølgelig skabe et stærkere grundlag for at tiltrække udenlandske virksomheder og arbejdskraft til byen.
Det er værd at overveje, hvor din service/forretning/produkt passer ind. Selvom det primært er Aarhus Kommune og andre offentlige parter, der kommer til at stå for ruteudviklingen, så er det op til aktørerne i Aarhus at sørge for at gøre Aarhus så attraktiv som overhovedet muligt for udefrakommende.

5. Vi skal fastholde og udvikle gæsteservicen - the Aarhus way
Hvordan du kan bidrage til væksten
Aarhus har en helt unik tilgang til gæsteservice, når man sammenligner med andre second cities, og det er den gode stil, som Aarhus skal blive ved med at dyrke i de kommende år.

Derudover skal der sættes et større fokus på frivillighed, tilgængelighed og digital gæsteservice, da det i høj grad vil bidrage til relationsopbygning mellem gæst og by og skabe en mere bæredygtig turismeudvikling.
Det er essentielt at overveje, hvordan man kan bidrage til frivilligheden, og om man yder den bedst mulige digitale gæsteservice. 

Aarhus har igennem kulturhovedstadsåret fået enormt meget ros for ReThinkers, et frivillignetværk bestående af folk i alle aldre. Fundamentet for ReThinkers er en utrolig stærk følelse af lokal identitet, fællesskab og tilhørsforhold – og her bør du som aktør finde ud af, hvor din plads er, og hvad din rolle kan være.

Ligeledes bør aktører gøre deres del for at sikre en god og naturlig gæsteservice. Det indebærer vidensdeling fra egne erhverv til andre lokale aktører/aktiviteter – det kan bl.a. gøres igennem flyers, QR-koder, sociale medier og samarbejdsaftaler med rabatter. Derudover bør aktører gøre deres del for at sikre stor digital gennemsigtighed, så potentielle gæster kan få alle de informationer (både tekst og visuelle), som de overhovedet kunne drømme om, før de besøger. 

6. Vi skal skabe en regional markedsplads med Aarhus som værdiskaber
Hvordan du kan bidrage til væksten
Styrker Aarhus sin position som en international destination, skal resultaterne kunne mærkes i hele Midt- og Østjylland.

Derfor skal der sættes fokus på fælles branding, markedsføringsplatforme, strategiske partnerskaber og større/bedre dataanvendelse.

Det handler i høj grad om at lede gæsterne rundt på destinationen og ikke ‘bare’ holde dem i byen. Selvom mange turister er godt for pengekassen, er overturisme det stik modsatte og giver både lokale og gæster en dårlig oplevelse. Samlet set vil det derfor styrke turismens værdiskabelse i hele Midt- og Østjylland at brede turismen ud fra Aarhus. 

En god måde, som aktører kan lede gæster ud af byen på, er ved at lave aftaler med andre oplevelsesudbydere i omegnen, som komplimenterer dit erhverv, og guide gæsterne mod de oplevelser. Sådan tager du både teten som ekspertrådgiver og øger din egen gæsteservice. For de gæster, der takker ja og tager afsted, vil de højst sandsynligt få en god oplevelse, og dermed er der en større chance for, at de kommer igen. 

7. Vi skal markedsføring Aarhus Strategisk og bredt
Hvordan du kan bidrage til væksten
Indsatsen for at markedsføre Aarhus bredere – og ud over turismen – kaldes for integreret citymarketing.
Det store arbejde i de seks foregående punkter skal selvfølgelig gøre det nemmere at udvikle Aarhus og de ‘ikke-turismerelaterede’ virksomheder i byen. Derfor bør der kigges på en optimering af Aarhus’ integrerede citymarketing, for derigennem kan aktørerne udnytte ressourcer mere effektivt.

Der sættes specielt fokus på at skabe gode og vedvarende integrerede citymarketingsløsninger inden for:
- positioneringen af Aarhus i internationale og sociale medier 
- tiltrækningen af møder og kongresser til Aarhus
- tiltrækningen af interessante hotel- og oplevelsesprodukter
- gæsteservice.

Dette punkt handler om at finde ud af, hvor dit erhverv passer ind. Hvis du er et turismeaktuelt erhverv, bør du søge mod at ‘hjælpe’ nogle af de aktører, der ikke er turismedrevet.
Er du hotel- eller konferenceejer, bør du forsøge at tiltrække flere internationale gæster, måske igennem samarbejde med andre internationale kæder?

Er du et serviceorgan, kunne din nøgleopgave være at sikre, at andre erhvervsdrivende forholder sig til 101’ere inden for god gæsteservice og lignende.


Summa Summarum

Aarhus er en by, der har bevist, at den kan konkurrere om gæster med de største fisk i havet, hvis bare vi løfter i fællesskab, og nu er det tid til at løfte igen – gøres der intet for at vinde potentielle fremtidige rejsende og erhvervsgæster, tager de bare et andet sted hen, og det ville skade jobskabelsen, indkomsten, internationaliteten og mangfoldigheden i Aarhus.

Skal vi tage en uforpligtende snak om dine content-behov?

Udfyld navn- og e-mail herunder, så kontakter vi dig indenfor 24 timer for at høre mere om dit projekt.

Tlf: 60 21 99 50 - Mail: rr@rtrosenberg.dk - CVR: 38871250