'Keep Momentum' - også digitalt

Hvordan får VisitAarhus mest ud af den stigende nationale og internationale opmærksomhed?

Digitalisering skaber nye muligheder for synlighed, vækst og nye kreative samarbejds-muligheder på tværs af kompetencefelter - noget specielt Aarhusiansk turisme har kunne mærke igennem de seneste år. Fra 2008 til 2015 voksede Aarhusiansk turisme med 65 pct. fra 2,37mia. kr. til 3,92 mia.kr. 

Visionerne omkring Aarhus' vækst er skriblet ned i VisitAarhus' Vækststrategi for 2025 - 'Keep Momentum'. I strategien forklares, gennem otte pejlemærker, de kampe Aarhus må vinde for at bibeholde den positive vækst - strategien tager specielt afsæt i synligheden af Aarhus overfor vores potentielle gæster, og med god grund.

Digital oplevelsesøkonomi er nemlig en af de buzzwords der er opstået i takt med udbredelsen af ny og mere tilgængelig teknologi. Sammen med teknologien kom også nye krav om online synlighed - noget der i 2019 er lettere nu end nogensinde før, men stadig lettere sagt end gjort.

Når det handler om at synliggøre sin fysiske tilstedeværelse online, så passer 3D fotografering som hånd i handske. 

Aros

3D fotografering og Aarhus
Med Aarhus' voksende potentiale som turistby og de stigende krav til online synlighed, ville det være naturligt, at VisitDenmark i de kommende år arbejde endnu hårdere på at yderligere synliggøre sig overfor sine internationale såvel som nationale gæster.

3D fotografering vil kunne bidrage til at skabe større gennemslagkraft i markedsføringen af Aarhus som brand og hjælpe til bedre udnyttelse af ressourcer i jagten på turister. For VisitAarhus vil det kunne betyde bedre;

1. Positionering af Aarhus i internationale og sociale medier.
2. Tiltrækning af møder og kongresser til Aarhus.
3. Tiltrækning af interessante hotel- og oplevelsesprodukter.

Nedenfor finder du VisitAarhus' otte pejlemærker for hvordan turismeaktørere kan bidrage til yderligere vækst, sammen med en knyttet kommentar om hvordan 3D fotografering kan være med til at hjælpe med målsætningerne, så turismen i de kommende år fortsat kan blomstre og udvikle Aarhus som en attraktiv by at leve i.

 1. Vi fordobler turismen i Aarhus. Fra ca. 1 mio. overnatninger i 2015 til ca. 2 mio. overnatninger i 2025.
  Hoteller, Bed & Breakfast's og Airbnb's i byen har brug for at kunne markedsføre sig selv på en kreativ måde, som differentierer dem fra andre og skaber blikfang.

 2. Vi øger andelen af internationale gæster. Fra de nuværende 29 procent til 40 procent i 2025.

  Rejsende som kommer langvejs fra, vil med 3D foto være mere informeret omkring deres muligheder i byen - herunder attraktioner, restauranter og hoteller. Det vil øge den digitale brugervenlighed/tilfredshed og være noget de husker omkring Aarhus.

 3. Vi fordobler kongresforretningen. Fra de nuværende ca. 1 mia. kr. til ca. 2 mia. kr. i 2025.
  Et optimeret og interaktivt overblik over konferencehoteller vil være med til sende et signal til erhvervsinteressenter om at Aarhus er frontløbere på digitale løsninger og forstår værdien i markedsføring, som gør vores erhvervskunders liv lettere.

 4. Vi styrker hotelscenens internationale approach. Etablering af yderligere fem internationale hotelbrands frem mod 2025. 

  I forbindelse med booking af værelse vil en interaktiv rundvisning og plantegning være med til at give den kommende gæst det overblik og de informationer de har brug for, for at træffe den rigtige beslutning.
 Læs mere om 3D fotografering og hoteller her

 5. Vi styrker den internationale sammenhængskraft. Udvidelse fra de nuværende 13 direkte flyforbindelser til internationale byer til op mod 20.

  Informationssøgning omkring Aarhus’ vil virke moderne, brugervenligt og skabe et godt førstehåndsindtryk hos den udefrakommende gæst.

 6. Vi styrker Aarhus’ brand. Aarhus er kendt og anerkendt i hele Nordeuropa som en attraktiv og bæredygtig by. Nu er opgaven at konsolidere dette fundament frem mod 2025.
  Sammen styrker vi byen og interessen om et endnu stærkere digitalt brand og et mere internationalt og turismebesøgt Aarhus – dette kunne eksempelvis være visionen om ’Det interaktive Aarhus’.

 7. Vi kæder byen og regionen tættere sammen. Øst/Midtjylland skal i endnu højere grad være én stor markedsplads med Aarhus som vital værdiskaber for hele regionen.
  En markedsføring af Øst/Midtjylland, hvor der sættes fokus på hvad det er, der gør Øst/Midtjylland et besøg værd (læs. 3D fotografering af turismeperlerne) vil bidrage til at lede turismen ud af byen.


 8. Vi kæder byen og Danmark tættere sammen. Aarhus er som Danmarks eneste second city en central søjle i den nationale turisme- og vækststrategi. Danmark er en lille destination med risiko for ikke at have kritisk masse, og med få bymæssige kraftcentre. Derfor skal Aarhus systematisk tænkes ind i de nationale strategier.
  Med fokus på digital synlighed med 3D vil Aarhus blive set af nationale- og internationale interessenter som værende mere; innovative, digitalt bevidste og vigtigst af alt - synlige.

Vesterbrogade 2, 8000 Aarhus C, Danmark - Tlf: 28 83 85 40 - Mail: kj@rtrosenberg.dk - CVR: 38871250